Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Informacje o środowisku

 1. 13 kwietnia 2017 14:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.28, WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.29 z dnia 13.04.2017r.

  Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.28, WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.29 z dnia 13.04.2017r.

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia Strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.04.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na (…)

  przeczytaj całość »

 2. 27 marca 2017 14:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia

  Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie inwestycji "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim"

  przeczytaj całość »

 3. 13 marca 2017 15:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.20 z dnia 9.03.2017r.

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.20 z dnia 9.03.2017r.

  dot. zawiadomienia o przedłożeniu uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Haczowie i wystąpieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do Państwowego Powiatowego Inspektora (…)

  przeczytaj całość »

 4. 8 marca 2017 14:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-DŚI.4200.33.2016.is.5 z dnia 02.03.2017r.

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-DŚI.4200.33.2016.is.5 z dnia 02.03.2017r.

  Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica-Barwinek na odcinku Kielanówka-Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu (…)

  przeczytaj całość »

 5. 17 lutego 2017 08:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.12 z dnia 14.02.2017r.

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.12 z dnia 14.02.2017r.

  dot. uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Haczowie.

  przeczytaj całość »

 6. 13 lutego 2017 14:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.4207.1.2017.JG.6 z dnia 9 lutego 2017r.

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.4207.1.2017.JG.6 z dnia 9 lutego 2017r.

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu dnia 7 lutego 2017r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie