Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Informacje o środowisku

 1. 13 listopada 2017 08:42 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.3.2017.AR.3 z dnia 08.11.2017r.

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.3.2017.AR.3 z dnia 08.11.2017r.

  dotyczy postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP).

  przeczytaj całość »

 2. 5 maja 2017 09:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.2.2017.AR.2 z dnia 26.04.2017r.

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.2.2017.AR.2 z dnia 26.04.2017r.

  dotyczy postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie (South-Ukraine NPP i Zaporizhzhya NPP).

  przeczytaj całość »

 3. 27 kwietnia 2017 13:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie z dnia 25.04.2017 znak:SR.6341.17.2017

  Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie z dnia 25.04.2017 znak:SR.6341.17.2017

  dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z projektowaną budową stacji bazowej (…)

  przeczytaj całość »

 4. 13 kwietnia 2017 14:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.28, WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.29 z dnia 13.04.2017r.

  Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.28, WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.29 z dnia 13.04.2017r.

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia Strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.04.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na (…)

  przeczytaj całość »

 5. 27 marca 2017 14:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia

  Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie inwestycji "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi w województwie podkarpackim"

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie