Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Informacje o środowisku

 1. 3 września 2019 15:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.442.1.2018.AD.147 z dnia 02.09.2019r.

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak:WOOŚ.442.1.2018.AD.147 z dnia 02.09.2019r.

  dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie.

  przeczytaj całość »

 2. 28 sierpnia 2019 13:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.421.367.2019.MKr z dnia 19.08.2019r.

  Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie znak:RZ.ZUZ.1.421.367.2019.MKr z dnia 19.08.2019r.

  w sprawie udzielenia Gminie Haczów pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące potoku "bez nazwy" przewodów w rurociągach osłonowych na działce nr ewid. 399 obręb Jasionów, gm. Haczów, pow. Brzozowski.

  przeczytaj całość »

 3. 3 stycznia 2019 13:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie znak. IIG.6220.1.2018 z dnia 03.01.2019

  Obwieszczenie znak. IIG.6220.1.2018 z dnia 03.01.2019

  w dniu 3 stycznia 2019 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Haczów znak IIG.6220.1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2005R Haczów –Wróblik Szlachecki w km 0+000 – 0+200 oraz 0+375 – 1+220 w (…)

  przeczytaj całość »

 4. 28 listopada 2018 10:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie znak. IIG.6220.6.2017.2018 z dnia 27.11.2018

  Obwieszczenie znak. IIG.6220.6.2017.2018 z dnia 27.11.2018

  Wójt Gminy Haczów podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze BRZ7002_A w postaci stalowej wieży kratowej o (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie