Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2016

 1. 9 listopada 2016 10:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

  Zarządzenie Nr 67/2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Haczów w sprawie (…)

  przeczytaj całość »

 2. 3 listopada 2016 15:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.

  Zarządzenie Nr 65/2016 z dnia 3 listopada 2016 r.

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy (…)

  przeczytaj całość »

 3. 9 listopada 2016 10:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 27 października 2016 r.

  Zarządzenie Nr 62/2016 z dnia 27 października 2016 r.

  zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów stanowiących własność i współwłasność (z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz innych (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie