Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2013

 1. 3 lutego 2014 12:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 81/2013

  Zarządzenie Nr 81/2013

  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, (…)

  przeczytaj całość »

 2. 3 lutego 2014 11:54 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 79/2013

  Zarządzenie Nr 79/2013

  w sprawie opiniowania złożonych ofert na wykonanie zadania "Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Haczów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie w okresie od 02.01.2014r. do 31.12.2014r.

  przeczytaj całość »

 3. 3 lutego 2014 11:43 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  Zarządzenie Nr 75/2013

  Zarządzenie Nr 75/2013

  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej "Zabezpieczenia i remontu drogi zlokalizowanej na dz. nr 2267 w m. Haczów w km 0+000 - 0+248, uszkodzonej w wyniku (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie