Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2019 14:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Karta Dużej Rodziny także dla rodziców dorosłych dzieci

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny...

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Teraz o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.


Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.


Wniosek o wydanie KDR pobiera się i składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie, 36-213 Haczów 573, pokój nr 2 Tel. 13 4391002 wew.28


Wniosek można tez pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie