Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 grudnia 2018 17:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie i Domu Ludowego w Malinówce”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 13.12.2018

Informacja

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) niniejszym informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie i Domu Ludowego w Malinówce”, odbyło się w dniu 13.12.2018 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 361.119,53 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:

1.FHU ELECTRIC SYSTEMS Marcin Kiczek , 38-100 Godowa 323, cena netto: 359.728,71 zł. , brutto: 442.466,31 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.

2. DREZA sp. z o.o. sp. k. , 36-220 Jasienica Rosielna , Orzechówka 197, cena netto: 347.956,68 zł. , brutto: 427.986,71 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.

3. Hydraulik Usługi Wod-Kan i C.O. Grzegorz Reguła, Nowy Dzikowiec , ul. św. Jana Pawła II 35, 36-122 Dzikowiec , cena netto: 396.053,85 zł. , brutto: 487.146,25 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.

4.BUDOMINEX Dominik Oleszko, 36-203 Izdebki 390B , cena netto: 357.525,18 zł. , brutto: 439.755,97 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.

5.ECORESBUD sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Piłsudskiego 23 , cena netto: 470.357,57 zł. , brutto: 578.539,81 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.

6.Przedsiebiorsttwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe „FEMIX sp. z o.o. ul. Krakowska 13 , 38-400 Krosno , cena netto: 366.911,20 zł. , brutto: 451.300,78 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.

7.Usługi Wysokościowe K2 Dawid Musiał , Sieklówka 104, 38-214 Bieździedza, cena netto: 344.871,84 zł. , brutto: 424.192,36 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.

8. FLOEN Adam Holender , ul. Tysiąclecia 14/A17, 38-400 Krosno, cena netto: 343.412,97 zł. , brutto: 422.397,96 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.

9.Firma Budowlana POL-BUD Grzegorz Buczkowicz , 36-206 Humniska 846, cena netto: 443.144,85 zł. , brutto: 545.068,18 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.

Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie