Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 maja 2019 13:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego na działce nr 1936/2 w Haczowie ”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 29..05.2019 r.


Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia zlokalizowanego na działce nr 1936/2 w Haczowie ”, odbyło się w dniu 29.05.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 136.521,31 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.BUDOART Michał Łata , 37-464 Stalowa Wola , ul. Sandomierska 64 , cena netto: 169.750,63 zł. , brutto: 208.793,27 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.08.2019 r., termin gwarancji : 48 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2. Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Wójtowicz, 38-102 Grodzisko , Różanka 156 , cena netto: 136.550,53 zł. , brutto: 167.957,15 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.08.2019 r., termin gwarancji : 48 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
3. Usługi Remontowo –Budowlane FACHBUD Michał Bryda ,Różanka 228a, 38-102 Grodzisko , cena netto: 137.048,31 zł. , brutto: 168.569,42 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 16.08.2019 r., termin gwarancji : 48 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
4. DREZA sp. z o.o. Sp K , 36-220 Jasienica Rosielna , Orzechówka , cena netto: 158.347,39 zł. , brutto: 194.767,29 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.08.2019 r., ., termin gwarancji : 48 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
5.Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDOMINEX Dominik Oleszko , 36-203 Izdebki 390B , cena netto: 119.542,87 zł. , brutto: 147.037,73 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 16.08.2019 r., termin gwarancji : 48 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
6. ECORESBUD sp. z o.o., 38-200 Jasło ul. Piłsudskiego 23 , cena netto: 230.942,82 zł. , brutto: 284.059,67 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 16.08.2019 r., termin gwarancji : 48 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
7. REM-BUD Zakład Remontowo-Budowlany, 36-200 Brzozów ul. Rzeczna 1 , cena netto: 115.738,66 zł. , brutto: 142.358,55 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.08.2019 r., termin gwarancji : 48 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
8. NIGRA sp. z o.o 01-673 Warszawa , ul. Podleśna 37, przedstawicielstwo :Ustrobna 791/1, 38-460 Odrzykoń , cena netto: 129.169,89 zł. , brutto: 158.878,96 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.08.2019 r., termin gwarancji : 48 miesięcy od daty odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.


Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie