Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 maja 2019 13:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 14..05.2019
Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” , odbyło się w dniu 14.05.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 40.650,41 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Kwasek Janusz 37-100 Łańcut, ul. .Boczna Kasprowicza 4 , cena netto: 36.463,20 zł. , brutto: 44.849,74 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin płatności faktury: 30 dni , warunki płatności: przelew.
2. Artfol sp. J. Janusz Lubera i Wspólnicy 36-100 Kolbuszowa, ul. Sokołowska 28 , cena netto: 26.104,80 zł. , brutto: 32.108,90 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin płatności faktury: 30 dni , warunki płatności: przelew.
3. ERG Bieruń -Folie sp. z o.o. , 43-150 Bieruń ul. Chemików 163 , cena netto: 25.895,16 zł. , brutto: 31.851,05 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.05.2019 r., termin płatności faktury: 30 dni , warunki płatności: przelew.
4. Konsorcjum SIPEKO GROUP –SIPEKO , SIPEKO GROUP sp. z o.o. sp. k. – Lider, SIPEKO sp. z o.o. – Partner , Makowisko 162, 37-500 Jarosław , cena netto: 21.118,80 zł. , brutto: 25.976,12 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin płatności faktury: 30 dni , warunki płatności: przelew.
5. Z.P.H.U. PARFLEX Aleksander Paradysz, 36-212 Trześniów , Trześniów 79 , cena netto: 38.850,00 zł. , brutto: 47.785,50 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin płatności faktury: 30 dni , warunki płatności: przelew.
6. . KROS-FOL Marcel Zając , 38-406 Odrzykoń , ul. Młynek 20 , cena netto: 26.522,40 zł. , brutto: 32.622,55 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 14.06.2019 r., termin płatności faktury: 30 dni , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie