Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 maja 2019 14:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

dot. wykonania robót budowlanych pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce” - wymiana stolarki okiennej.

Wójt Gminy Haczów

Haczów, dnia 08.05.2019
Informacja
Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) informuję że otwarcie ofert dot. wykonania robót budowlanych pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Malinówce” - wymiana stolarki okiennej , odbyło się w dniu 08.05.2019 r. o godz. 9.30. Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania kwotę: 81.300,81 zł. netto. Następujący Wykonawcy złożyli oferty na wykonanie w/w robót:
1.EURO OKNA -PLUS sp. z o.o., 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 82 B , cena netto: 131.745,98 zł. , brutto: 162.047,56 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 22.07.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 60 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
2. VOBOS Polska sp. z o.o , Al. Rzeczypospolitej 27A lok. 114, 02-972 Warszawa cena netto: 149.782,39 zł. , brutto: 184.232,34 zł., , termin wykonania zamówienia do dnia 22.07.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 60 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
3. HENSFORT sp. z o.o. , 37-700 Przemyśl , ul. Nestora 1 , cena netto: 131.836,81 zł. , brutto: 162.159,28 zł., ., termin wykonania zamówienia do dnia 22.07.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 60 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
4. europvc sp. z o.o. , ul. Popiełuszki 44, 38-400 Krosno , cena netto: 159.476,94 zł. , brutto: 196.156,64 zł., ., termin wykonania zamówienia do dnia 22.07.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 60 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
5. ALU-INVEST s.c. Mariusz Szczepański , Marek Węglowski , 38-400 Krosno, ul. Pużaka 18c, cena netto: 121.792,33 zł. , brutto: 149.804,57 zł., ., termin wykonania zamówienia do dnia 22.07.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 60 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew.
Jednocześnie informuję , że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania niniejszej informacji ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie