Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 czerwca 2019 12:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja w sprawie spotkania dotyczącego programu "Czyste Powietrze"

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie.

INFORMACJA
w sprawie programu „Czyste powietrze”
Urząd Gminy w Haczowie informuje mieszkańców gminy Haczów o organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie spotkaniu (szkoleniu) dotyczącym składania wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkanie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Wypoczynku w Haczowie.
Będzie ono prowadzone przez specjalistę ds. doradztwa energetycznego p. Jerzego Janiec z Zespołu Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW w ramach programu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanym mieszkańców.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie