Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 marca 2019 14:48 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

1. Termin zgłoszenia komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 13 maja 2019 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego).

Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującej komisarza wyborczego.

2. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 17 maja 2019 r.

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

3. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 24 maja 2019 r.

Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. w dniu 26 maja 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

4. Termin złożenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 21 maja 2019 r.

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie