Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lutego 2019 10:55 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu 20.02.2019r.

dot. nieruchomości gruntowej o numerach ewidencyjnych 3427/2 i 3427/16 o pow. 0,3166 ha

Haczów, dnia 20 lutego 2019 r.
INFORMACJA
o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie.

1. Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa o numerach ewidencyjnych 3427/2 i 3427/16 o pow. 0,3166 ha - stanowiąca własność Gminy Haczów na podstawie Księgi Wieczystej nr KS1B/00035878/3,
2. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1
3. Liczba osób niedopuszczona do uczestnictwa w przetargu: 0
4. Cena wywoławcza wynosiła: 3837,0 zł, najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wynosi 3877,0 zł
5. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości: Pani Kubit Iwona

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie