Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 marca 2019 13:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów

IIG.271.2.2.2019

Haczów, dn. 25.03.2019 r.Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2018 r., poz. 1986.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Haczów”, został rozstrzygnięty.

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o., 38-400 Krosno , ul. Tysiąclecia 38, oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: netto: 217.025,70 zł. , brutto: 266.941,61 zł. Termin wykonania do dnia 07.06.2019 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy, warunki płatności: przelew.

Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą ceną wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.

Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:


1.STRABAG sp z o.o.. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena netto: 295.340,93 zł. , brutto: 363.269,34 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 07.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 44,09 punktów x 5 = 220,45 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 220,45 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 420,45 pkt.


2. Firma Handlowo Usługowa „SŁAWEX” mgr inż. Sławomir Pierożak, 36-207 Grabownica , Niebocko 114D ,cena netto: 309.963,87 zł. , brutto: 381.255,56 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 07.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. . Liczba pkt. w kryterium cena: 42,01 punktów x 5 = 210,05 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 210,05 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 410,05 pkt.


3. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie sp. z o.o., 38-400 Krosno , ul. Tysiąclecia 38, cena netto: 217.025,70 zł. , brutto: 266.941,61 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 07.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. . Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.


4. Zakład Usługowo-Handlowy „DROGBUD” Krzysztof Filip ,36-231 Golcowa 89 , cena netto: 293.109,27 zł. , brutto: 360.524,40 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 07.06.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesięcy gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. . Liczba pkt. w kryterium cena: 44,42 punktów x 5 = 222,1 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 222,1 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 422,1 pkt.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie