Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 grudnia 2018 11:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

dot. przetargu nieograniczonego pn. " Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie i Domu Ludowego w Malinówce”.

Wójt Gminy Haczów
IIG.271.1.5.2018

Haczów, dn. 24.12.2018 r.
Informacja o wynikach przetargu


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „ Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie i Domu Ludowego w Malinówce”” został rozstrzygnięty.
Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: FLOEN Adam Holender , ul. Tysiąclecia 14/A17, 38-400 Krosno, , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: netto: 343.412,97 zł. , brutto: 422.397,96 zł. Termin wykonania do dnia 18.04.2019 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy, warunki płatności: przelew.
Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w S1WZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą ceną wykonania zamówienia, najkrótszy termin wykonania zamówienia oraz najdłuższy termin gwarancji.
Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
1..FHU ELECTRIC SYSTEMS Marcin Kiczek , 38-100 Godowa 323, cena netto: 359.728,71 zł. , brutto: 442.466,31 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 57,28 punktów x 5 = 286,4 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 286,4 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 486,4 pkt.
2. DREZA sp. z o.o. sp. k. , 36-220 Jasienica Rosielna , Orzechówka 197, cena netto: 347.956,68 zł. , brutto: 427.986,71 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 30.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 59,22 punktów x 5 = 296,1 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 10 punktów x 5 = 50 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 296,1 pkt. + 50 pkt. + 100 pkt. = 446,1 pkt.
3. Hydraulik Usługi Wod-Kan i C.O. Grzegorz Reguła, Nowy Dzikowiec , ul. św. Jana Pawła II 35, 36-122 Dzikowiec , cena netto: 396.053,85 zł. , brutto: 487.146,25 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 52,02 punktów x 5 = 260,1 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 260,1 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 460,1 pkt.
4.BUDOMINEX Dominik Oleszko, 36-203 Izdebki 390B , cena netto: 357.525,18 zł. , brutto: 439.755,97 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 57,63 punktów x 5 = 288,15 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 288,15 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 488,15 pkt.
5.ECORESBUD sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Piłsudskiego 23 , cena netto: 470.357,57 zł. , brutto: 578.539,81 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 43,81 punktów x 5 = 219,05 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 219,05 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 419,05 pkt.
6.Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo Handlowe „FEMIX” sp. z o.o. ul. Krakowska 13 , 38-400 Krosno , cena netto: 366.911,20 zł. , brutto: 451.300,78 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 56,16 punktów x 5 = 280,8 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 280,8 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 480,8 pkt.
7.Usługi Wysokościowe K2 Dawid Musiał , Sieklówka 104, 38-214 Bieździedza, cena netto: 344.871,84 zł. , brutto: 424.192,36 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 59,75 punktów x 5 = 298,75 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 298,75 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 498,75 pkt.
8. FLOEN Adam Holender , ul. Tysiąclecia 14/A17, 38-400 Krosno, cena netto: 343.412,97 zł. , brutto: 422.397,96 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.
9.Firma Budowlana POL-BUD Grzegorz Buczkowicz , 36-206 Humniska 846, cena netto: 443.144,85 zł. , brutto: 545.068,18 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 18.04.2019 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 46,5 punktów x 5 = 232,5 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 232,5 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 432,5 pkt.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie