Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lutego 2018 19:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach przetargu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół we Wzdowie”

WÓJT GMINY HACZÓW

INFORMACJA o WYNIKACH PRZETARGU

IIG.271.1.1.2018

Haczów, dn. 12.02.2018 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół we Wzdowie”,

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) informuję, że przetarg nieograniczony pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół we Wzdowie”, został rozstrzygnięty.

Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła Firma: Zakład Produkcyjno -Usługowo-Handlowy „BOGBUD”, Bogdan Wronkowicz, 38-480 Rymanów ul. Zielona 10 , oferując wykonanie w/w zamówienia publicznego za kwotę ogółem: , cena netto: 327.700,00 zł netto zł. , brutto: 403.071,00 zł. brutto,. termin wykonania do dnia 31.05.2018 r., gwarancja na wykonane roboty: 48 miesięcy , warunki płatności: przelew.

Uzasadnienie wyboru: ważna oferta, która spełnia wymogi postawione w SIWZ przez Zamawiającego i oferująca najniższą cenę, najkrótszy termin wykonania, najdłuższy okres gwarancji na wykonane roboty.

Zbiorcze zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

1.TORAKOL Rajmund Zalewski , Koszczały 9 , 88-210 Dobre, cena netto: 346.295,34 zł. , brutto: 425.943,27 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 56,78 punktów x 5 = 283,9 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 283,9 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 483,9 pkt.

2.APIS POLSKA SP.ZO.O. ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, cena netto: 409 481,13 zł. , brutto: 503.661,80 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 48,02 punktów x 5 = 240,1 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 240,1 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 440,1 pkt.

3.” .FPUH „KRIS-BUD” Krzysztof Śnieżek , 36-220 Jasienica Rosielna 269B, cena netto: 335.366,33 zł. , brutto: 412.500,59 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 58,63 punktów x 5 = 293,15 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 293,15 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 493,15 pkt.

4.Bellsport” Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom, cena netto: 429.183,75 zł. , brutto: 527.896,01 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 45,81 punktów x 5 = 229,05 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 229,05 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 429,05 pkt.

5.P.P.H.U. Skrijka Piotr , Hłomcza 6, 38-503 Mrzygłód, cena netto: 399.468,64 zł. , brutto: 491.346,43 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 49,22 punktów x 5 = 245,1 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 246,1 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 446,1 pkt.

6.Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, 38-480 Rymanów , ul. Zielona 10, cena netto: 327.700,00 zł. , brutto: 403.071,00 zł., termin wykonania zamówienia do dnia 31.05.2018 r., termin gwarancji na wykonane roboty: 48 miesiące gwarancji , licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego , warunki płatności: przelew. Liczba pkt. w kryterium cena: 60 punktów x 5 = 300 punktów, liczba punktów w kryterium termin wykonania: 20 punktów x 5 = 100 punktów, Liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20 punktów x 5 = 100 punktów , Łączna liczna punktów : 300 pkt. + 100 pkt. + 100 pkt. = 500 pkt.

Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie