Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lipca 2017 14:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Haczowie

Haczów, dn. 27 lipca 2017 r.


Na podstawie art. 15 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Izabela Zima zamieszkała Iwonicz Zdrój


Uzasadnienie

Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze.
Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku pracy związanym obsługą świadczeń rodzinnych, daje gwarancję prawidłowego wykonywania zadań


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Haczowie
Stanisława Stepek
Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie