Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 grudnia 2018 11:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Kierownika Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie

Haczów, dn. 14 grudnia 2018 r.

Urząd Gminy Haczów
Haczów 573
36-213 Haczów
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE


Kierownik Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie
(nazwa stanowiska pracy)


Na podstawie art. 15 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018, poz. 1260 z późn. zm.) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany

Pan Grzegorz Rzepka zamieszkały w Przysietnicy.


Uzasadnienie wyboru:

Pan Grzegorz Rzepka spełnił niezbędne oraz dodatkowe wymagania zamieszczone w ogłoszeniu o naborze.
Posiada wykształcenie wyższe w wymaganym zakresie - ukończył kierunek inżyniera środowiska w specjalności inżynieria komunalna.
Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie zawodowe związane z oferowanym stanowiskiem oraz wykazał szeroką znajomość specyfiki funkcjonowania zakładu w zakresie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków.Wójt Gminy Haczów
mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie