Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 września 2018 13:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego

Dotyczy: unieważnienia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Haczów

FB.272.5.2018

Haczów, 13.09.2018 r.


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 uprzejmie informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego” w zakresie:


Część I zamówienia:
• Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.


Część II Zamówienia:
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne),
• Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR,
• Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW),
• Ubezpieczenie assistance.


Część III Zamówienia:

• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna),
• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma imienna).


Niniejsze postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada dotyczy czynności, procedur związanych z udzieleniem zamówienia.


WÓJT GMINY HACZÓW

mgr inż. Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie