Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 października 2018 13:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców do wglądu

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 754 ze zm.) Wójt Gminy Haczów informuje, że został sporządzony spis wyborców do wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W dniach od 01 października do 12 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Haczów, pokój nr 9 w godzinach pracy urzędu, każdy wyborca z terenu gminy może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.


Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy.


Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie