Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 kwietnia 2019 15:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Haczów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krośnie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29-04-2019 r. do godz.15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Haczów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 4,

- Nr 2, w liczbie 7,

- Nr 3, w liczbie 4,

- Nr 4, w liczbie 2,

- Nr 5, w liczbie 4,

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 7, w liczbie 4,

- Nr 8, w liczbie 4,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30-04-2019 r. o godz.9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Haczów, pok. nr 8.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krośnie I

Kamil Konrad Janiec

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie