Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2018 15:17 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa pomieszczeń zaplecza kuchennego w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury i Wypoczynku w Haczowie i Domu Ludowego w Malinówce

Haczów, dnia 06.12.2018

Wójt Gminy Haczów
IIG.271.1.5.2018Wykonawcy wszyscy


Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579) w załączeniu przekazuję treść zapytań ( wg oryginalnej pisowni) i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1:
W jakiej formie należy dołączyć kosztorys ofertowy do oferty? Ma być uproszczony czy pełny?

Odpowiedź:
Kosztorys dołączony do oferty ma być uproszczony.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel
Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie