Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 maja 2019 11:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” .

WÓJT GMINY HACZÓW
IIG.271.1.3.2019

Haczów, dnia 07.05.2019


Wykonawcy – Wszyscy


Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” .


Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 poz. 1986) w załączeniu przekazuję treść zapytań i wyjaśnień dotyczących treści SIWZ :
Pytanie:
1)Proszę o podanie, wymiarów worków odpowiednio: 60 l. i 120 l .
Odpowiedź: Wymiar worka o pojemności 60 l. nie mniej niż: 600 mm x 800 mm
Wymiar worka o pojemności 120 l. nie mniej niż: 700 mm x 1100 mm


Pytanie;
2) Proszę o podanie wymiarów liter ( wysokości ) na worku:
Odpowiedź: Wysokość liter : od 3 cm do 5 cm.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie