Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 września 2018 11:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Haczów

Wójt Gminy Haczów
FB272,11.2018

Haczów, dnia 17.09.2018 r.


WYKONAWCY


Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Haczów


Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579 z póź. zm) w załączeniu przekazuję treść zapytania i wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:
1. Prosimy o wykaz osób do ubezpieczenia NNW OSP forma imienna.

Odpowiedź: Imienna lista udostępniona będzie po rozstrzygnięciu postępowania.


2. Prosimy o podanie formy płatności składek, np. jednorazowo, ratalnie.


Odpowiedź: Płatność jednorazowa.

3. Proszę o informację czy zostały wprowadzone zmiany w SIWZ w porównaniu do unieważnionego postępowania.


Odpowiedź: Jedyną zmianą jest zmiana okresu ubezpieczenia
I część zamówienia 01.10.2018 – 30.09.2021
II część zamówienia 01.10.2018 – 30.09.2021
III część zamówienia 04.01.2018 – 30.09.2021.

Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie