Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 kwietnia 2018 15:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka nr 115737 relacji Koźliniec I i obwodnica w km 0+800 – 0+900

Wójt Gminy Haczów

IIG.271.2.2.2018

Haczów, dnia 06.04.2018

Wykonawcy – Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka nr 115737 relacji Koźliniec I i obwodnica w km 0+800 – 0+900

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579) w załączeniu przekazuję treść zapytań ( wg oryginalnej pisowni) i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ:

Pytanie 1.

Prosimy o udostepnienie dokumentacji badań podłoża gruntowego , o której mowa w opisie technicznym projektu techniczno –wykonawczego .

Odpowiedź: Udostępniono na stronie internetowej.

Pytanie 2.

Czy na zlecenie zamawiającego wykonywane było badanie wytrzymałości na ściskanie skał będących w podłożu. Jeśli tak prosimy o udostepnienie.

Odpowiedź: Dokumentacja geologiczna była wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz została zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie.


Wójt Gminy Haczów

Stanisław Jakiel

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie