Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 kwietnia 2018 09:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka nr 115737 relacji Koźliniec I i obwodnica w km 0+800 – 0+900 .

Wójt Gminy Haczów
IIG.271.2.2.2018

Haczów, dnia 05.04.2018


Wykonawcy – Wszyscy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zabezpieczenie osuwiska i odbudowa drogi gminnej w m. Malinówka nr 115737 relacji Koźliniec I i obwodnica w km 0+800 – 0+900 .
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579) w załączeniu przekazuję treść zapytań ( wg oryginalnej pisowni) i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ:


Pytanie 1.
Czy wykonanie robót należy przeprowadzić utrzymując ruch kołowy na osuwisku, czy przy całkowitym zamknięciu drogi i skierowaniu ruchu kołowego na objazdy?
Odpowiedź: Roboty należy przeprowadzić przy całkowitym zamknięciu drogi i skierowaniu ruchu kołowego na objazdy.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław Jakiel

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie