Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lutego 2018 11:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Haczów ”.

Wójt Gminy Haczów
IIG.271.1.2.2018 Haczów, dnia 09.02.2018


Wykonawcy – Wszyscy


Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Haczów ”.
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579) w załączeniu przekazuję treść zapytań ( wg oryginalnej pisowni) i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ:


Pytanie 1.
W specyfikacji technicznej sieci wodociągowej Haczów oraz Trześniów w rozdziale 2 Materiały -rury przewodowe, jest mowa o „rurach opancerzonych płaszczem ochronnym z PE100RC".
Proszę o informację czy istnieje możliwość zastosowania rur PE100RC z płaszczem ochronnym z polipropylenu.
Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie rur (dwuwarstwowych) do układania w gruncie bez podsypki i obsypki wykonane w technologii - rura rdzeniowa do wody pitnej wykonana z PE100RC, „opancerzona” płaszczem ochronnym z PE100RC niepołączonym molekularnie z rurą rdzeniową lub z płaszczem ochronnym niezwiązanym molekularnie z rurą przewodową wykonanym z mineralnie wzmocnionego polipropylenu.


Pytanie 2.
W specyfikacji technicznej jw. Mowa o rurach opancerzonych – monolitycznie w zakresie średnic 32-63mm. Proszę o informację czy inwestor zaleca zastosować rury PE100RC dwuwarstwowe.
Odpowiedź: W zakresie średnic DN32-63mm do budowy sieci wodociągowych należy stosować rury dwuwarstwowe PE100 RC połączone molekularnie.


Pytanie 3.
W przedmiarze robót dla wodociągów Haczów i Trześniów widnieją zapisy o montażu rur polietylenowych dwuwarstwowych PE100RC, natomiast w specyfikacji technicznej wymienione są rury PE100RC opancerzone płaszczem ochronnym.
Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie rur (dwuwarstwowych) do układania w gruncie bez podsypki i obsypki wykonane w technologii - rura rdzeniowa do wody pitnej wykonana z PE100RC, „opancerzona” płaszczem ochronnym z PE100RC niepołączonym molekularnie z rurą rdzeniową lub z płaszczem ochronnym niezwiązanym molekularnie z rurą przewodową wykonanym z mineralnie wzmocnionego polipropylenu.
W zakresie średnic DN32-63mm do budowy sieci wodociągowych należy stosować rury dwuwarstwowe PE100 RC połączone molekularnie.
Zgodnie z zapisem w specyfikacji technicznej „w przypadku rurociągów wykonywanych metodą powiatu sterowanego stosować rury dwuwarstwowe wykonane w technologii - rura rdzeniowa do wody pitnej wykonana z PE100RC, „opancerzona” płaszczem ochronnym z PE100RC niepołączonym molekularnie z rurą rdzeniową lub z płaszczem ochronnym niezwiązanym molekularnie z rurą przewodową wykonanym z mineralnie wzmocnionego polipropylenu i taśmą lokalizacyjną umieszczoną pomiędzy pancerzem ochronnym a rurą wewnętrzną.


Pytanie 4 :
Dotyczy „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jasionowie , przysiółek „Ruda” : Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie pompowni ścieków
Odpowiedź: Jest zamieszczona na BIP wraz z kompletną dokumentacją.


Pytanie 5 :
Dotyczy „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jasionowie „na kopalnię” : Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie pompowni ścieków
Odpowiedź: Jest zamieszczona na BIP wraz z kompletną dokumentacją.


Pytanie 6 :
Dotyczy „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów, Etap I” : Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego szczegółowych parametrów technicznych reduktorów ciśnień
Odpowiedź: Regulatory ciśnienia np. D04FM chroniące instalacje wodne przed zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym.
Typ medium : woda
Maks. temperatura pracy: 40°C (70°C z maks. ciśn. 10bar)
Materiał korpusu: mosiądz odporny na odcynkowanie
Materiał wspornika sprężyny: tworzywo syntetyczne
Przyłącze wejście/wyjście: gwint zewnętrzny
Ciśn. statyczne: PN16
Zakres nastawy ciśnienia: 1,5...6bar
Kvs: 1,9


Wersja standardowa
Średnica przyłącza: 3/4cal
DN: 20mm


Pytanie 7 :
Dotyczy „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów, Etap I” : Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego szczegółowych parametrów technicznych reduktorów ciśnień
Odpowiedź: Regulatory ciśnienia np. D04FM chroniące instalacje wodne przed zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym.
Typ medium : woda
Maks. temperatura pracy: 40°C (70°C z maks. ciśn. 10bar)
Materiał korpusu: mosiądz odporny na odcynkowanie
Materiał wspornika sprężyny: tworzywo syntetyczne
Przyłącze wejście/wyjście: gwint zewnętrzny
Ciśn. statyczne: PN16
Zakres nastawy ciśnienia: 1,5...6bar
Kvs: 1,9


Wersja standardowa
Średnica przyłącza: 3/4cal
DN: 20mm


Pytanie 8 :
Dotyczy „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów, Etap I” : Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego szczegółowych rysunków komory pomiarowo - redukcyjnej KIO
Odpowiedź: Jest zamieszczona na BIP wraz z kompletną dokumentacją.


Pytanie 9 :
Dotyczy „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Haczów, Etap I” : Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego szczegółowych rysunków komory pomiarowo - redukcyjnej KIO
Odpowiedź: Jest zamieszczona na BIP wraz z kompletną dokumentacją.


Pytanie 10 :
Dotyczy „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów, Etap I” : Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego szczegółowych rysunków komory wodomierzowej.
Odpowiedź: Jest zamieszczona na BIP wraz z kompletną dokumentacją.


Pytanie 11 :
Dotyczy „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trześniów, Etap I” : Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w zakres zadania wchodzi wykonanie komory redukcyjnej?
Odpowiedź: Nie


Pytanie 12 :
Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakujących opisów technicznych dla poszczególnych zadań wchodzących w skład przedmiotowego zadania.
Odpowiedź: Opisy techniczne zostały zawarte w treści SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia. W celu uszczegółowienia zamieszczono opisy techniczne na BIP. Uwaga Opisy techniczne dot. budowy wodociągu w Haczowie i Trześniowie zamieszczonej na stronie internetowej zawierają kompletny zakres obejmujący całe w/w miejscowości. Przy sporządzaniu oferty należy trzymać się zakresu podanego w SIWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia.
Równocześnie zwracamy się z prośba o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni ze względu na złożony zakres przedmiotowej inwestycji.
Odpowiedź:. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.


Pytanie 13 :
Czy Zamawiający dopuści wykonanie wodociągu metoda podwiertu sterowanego z zastosowaniem rury PE100 RC zgodna z PAS1075 bez taśmy lokalizacyjnej umieszczonej pomiędzy pancerzem ochronnym ,a rura wewnętrzną?
Odpowiedź: Nie dopuszcza się wykonania wodociągu metodą podwiertu sterowanego z rur PE100RC bez taśmy lokalizacyjnej.


Wójt Gminy Haczów
Stanisław JakielPliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie