Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 maja 2018 13:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Haczowie.

1.Przedmiotem przetargu była nieruchomość gruntowa o numerze ewidencyjnym 3427/1 o pow. 0,12 ha - stanowiąca własność Gminy Haczów na podstawie księgi wieczystej nr KS1B/00035878/3,

2.Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

3.Liczba osób niedopuszczona do uczestnictwa w przetargu: brak

4.Cena wywoławcza wynosiła: 1700,00 zł, najwyższa cena osiągnięta w wyniku przetargu wynosi 1720,00 zł

5.Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości: Adam Dutka

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie