Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2013 09:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Dodatki mieszkaniowe

Ziemiańska Teresa - Starszy inspektor - tel. 13 43 91 002 wewn. 27

Niezbędne dokumenty do naliczania dodatku mieszkaniowego i wydania decyzji:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (druk),
 2. zaświadczenie o dochodach z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku:
  • z pracy,
  • odcinki z emerytury lub renty.
  • zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.
 3. udokumentowane wydatki z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku :
  za gaz, energię elektryczną, opłatę za zrzut ścieków, nieczystości stałych, dokument potwierdzający opłacanie składek KRUS w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego.

Wniosek załatwiany jest w formie decyzji w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sposób uzyskania oświadczenia wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym oraz zeznań świadków.
Zgromadzone dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy (parter) Są nimi:
 • potwierdzenie posiadania gospodarstwa rolnego w postaci aktu własności ziemi lub protokół uwłaszczeniowy,
 • stwierdzenie stałego zameldowania (pok. nr 10),
 • stwierdzenie własnoręczności podpisu (pok. nr 1).

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie