Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

24 stycznia 2018 15:27 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Dane kontaktowe - stanowiska, pracownicyStepek Stanisława - Kierownik
pok. nr 2 (parter), tel. 13 43 91 002 wewn. 28, e-mail: gops@haczow.pl


Bogumiła Gosztyła - Główna księgowa
pok. nr 5 (parter), tel. 13 43 91 002 wewn. 28, e-mail: gops@haczow.pl


Wieloosobowe stanowiska pracowników socjalnych:

1) pok. nr 1 (parter), telefon 13 43 91 002 wewn. 27

Steliga Małgorzata - Starszy pracownik socjalny

rejon opiekuńczy – Wzdów, Jabłonica Polska

Stempek Anna – Starszy pracownik socjalny

rejon opiekuńczy – Jasionów, Trześniów


2) pok. nr 6 (parter), telefon 13 43 91 002 wewn. 45

Wasylewicz Mieczysława – Starszy pracownik socjalny

rejon opiekuńczy – Haczów, Buków

Barbara Smoleń– Starszy pracownik socjalny

rejon opiekuńczy – Haczów, Malinówka

Justyna Rachwał– Starszy pracownik socjalny

Usługi opiekuńcze – teren Gminy Haczów


Stanowiska ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

pok. nr 4 (parter), telefon 13 43 91 002 wewn. 41

Chandoha Małgorzata – inspektor

Małgorzata Szafran – referent


Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

pok. nr 3 (parter), telefon 13 43 91 002 wewn. 29

Monika Cynkar – samodzielny referent


Stanowiska ds. dodatków mieszkaniowych i stypendium szkolnego

pok. nr 5 (parter), telefon 13 43 91 002 wewn. 38

Marta Zawojska – starszy referent


Stanowisko asystenta rodziny

pok. nr 1 (parter), telefon 13 43 91 002 wewn. 27

Natalia Ziemiańska - asystent rodziny

 

4 grudnia 2013 09:24 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dane kontaktowe do pracowników:


Stepek Stanisława - Kierownik
tel. 13 43 91 002 wewn. 28
Steliga Małgorzata - Starszy pracownik socjalny
tel. 13 43 91 002 wewn. 41
Wasylewicz Mieczysława - Pracownik socjalny
tel. 13 43 91 002 wewn. 29
Smoleń Barbara - Pracownik socjalny
tel. 13 43 91 002 wewn. 29
Ziemiańska Teresa - Starszy inspektor
tel. 13 43 91 002 wewn. 27
Stempek Anna - Pracownik socjalny
tel. 13 43 91 002 wewn. 41
Ekiert Małgorzata - Referent
tel. 13 43 91 002 wewn. 27
Zawojska Marta - Pomoc administracyjna
tel. 13 43 91 002 wewn. 41

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie