Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 27 kwietnia 2017 13:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie z dnia 25.04.2017 znak:SR.6341.17.2017

  Informacja Starostwa Powiatowego w Brzozowie z dnia 25.04.2017 znak:SR.6341.17.2017

  dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w związku z projektowaną budową stacji bazowej (…)

  przeczytaj całość »

 2. 24 kwietnia 2017 15:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - roboty budowlane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - roboty budowlane

  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 115726R Jabłonica Polska – Kombornia polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 1+053- 1+195 po stronie prawej w miejscowości Jabłonica Polska ” – etap I (…)

  przeczytaj całość »

 3. 20 kwietnia 2017 10:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  dot. przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach Haczów- „koło lecznicy” , Jabłonica Polska -”koło Liputa”, Trześniów – „do oczyszczalni ”, Wzdów „Poprzeczniak”, Buków „na górę”.

  przeczytaj całość »

 4. 14 kwietnia 2017 11:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

  Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Haczów (Sicina - etap IV i miejscowości Buków ( kierunek stadion)”,

  przeczytaj całość »

 5. 13 kwietnia 2017 14:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.28, WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.29 z dnia 13.04.2017r.

  Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.28, WOOŚ.4207.1.1.2017.JG.29 z dnia 13.04.2017r.

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia Strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.04.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na (…)

  przeczytaj całość »

 6. 12 kwietnia 2017 14:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

  INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

  Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa dróg lokalnych w miejscowościach Haczów- „koło lecznicy” , Jabłonica Polska -|”koło Liputa”, Trześniów – „do oczyszczalni ”, Wzdów „Poprzeczniak”, Buków „na górę”.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Haczów

Logowanie